IFRS mérlegképes könyvelő

(OKJ 55 344 05)

IFRS mérlegképes könyvelő

(OKJ 55 344 05)

Szükséges előképzettség:

IFRS mérlegképes könyvelő szakmai képzésben részt vehet az, aki:

  • a. 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelői szakmai képesítéssel rendelkezik, vagy
  • b. korábban megszerzett Mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezik, vagy
  • c. aki a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásáról szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet alapján a nyilvántartásba vétel szempontjából mérlegképes könyvelő.

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma FEOR megnevezése
1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
2513 Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
2514 Kontroller
2521 Szervezetirányítási elemző, szervező
3611 Pénzügyi ügyintéző
3614 Számviteli ügyintéző
4114 Adatrögzítő, kódoló
4121 Könyvelő (analitikus)
4122 Bérelszámoló
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

A munkaterület rövid, jellemző leírása

A mérlegképes könyvelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, a számviteli beszámolót készíti el.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) alapján ellátja a nyilvántartások vezetését, összeállítja a beszámolót. Részt vesz a konszolidált beszámoló összeállításának folyamatában.

Az oktatás témakörei

  • Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése 120 tanóra (120 óra elmélet, 0 óra gyakorlat) 40 tanóra személyes konzultáció
  • Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenési sajátosságainak alkalmazása 120 tanóra (0 óra elmélet, 120 óra gyakorlat) 40 tanóra személyes konzultáció

A képzés időtartama

240 tanóra, 80 tanóra személyes konzultációvalA tanfolyam ára (tankönyv, vizsgadíj nélkül) Távoktatás (12 fő)
Teljes tandíj  250.000,-Ft (3.125,-Ft/óra)
Részletfizetés  1x50.000,-Ft (Jelentkezéskor)
1x40.000,-Ft (Induláskor)
4x40.000,-FtA tankönyvek várható költsége: kb. 20.000,-Ft
A vizsgadíjak várható költségei: 70.000,-Ft


Legközelebb indul


COVID infó: Amennyiben a járványügyi intézkedések nem teszik lehetővé a személyes órák megtartását, úgy az elméleti részt online módon, míg a gyakorlati részt későbbi időpontra elhalasztva adjuk le!


Péntek délelőtt (09.00-14.45), Kezdés: 2020. november 13.


Záróvizsga: 2021. június


Hatósági engedély:
PRIO Oktató és Szolgáltató Kft.
E-001563/2016/A003