Vállalkozási mérlegképes könyvelő

(04115002)

Vállalkozási mérlegképes könyvelő

(04115002)

Szükséges előképzettség:


  • érettségi

A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

A munkakör, foglalkozás
FEOR száma FEOR megnevezése
1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője
2513 Könyvvizsgáló, könyvelő, könyvszakértő
2514 Kontroller
2521 Szervezetirányítási elemző, szervező
3611 Pénzügyi ügyintéző
3614 Számviteli ügyintéző
4114 Adatrögzítő, kódoló
4121 Könyvelő (analitikus)
4122 Bérelszámoló
4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

A munkaterület rövid, jellemző leírása

A mérlegképes könyvelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150. §-ának (2) bekezdésében meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését végzi, a számviteli beszámolót készíti el.

Ellátja a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál mindazokat a feladatokat, amelyek a könyvviteli szolgáltatás körébe tartoznak.

Kialakítja a számviteli politikát, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, módszerét ideértve a belső információs rendszer kialakítását is. Ellátja a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatokat. Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását, szolgáltatását, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát a számviteli alapelvek betartásával.

Elvégzi a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat a gazdálkodó alkalmazottjaként, tagjaként, egyéni vállalkozóként, vagy számviteli szolgáltatást nyújtó társaság tagjaként, illetőleg alkalmazottjaként.

Az oktatás témakörei

  • Gazdasági és jogi alapismeretek 50 tanóra online tananyag, VIP: +14 tanóra személyes konzultáció (Modulzáró vizsga, Könyvelősuli)
  • Vállalkozások pénzügyei 40 tanóra online tananyag, VIP: +14 tanóra személyes konzultáció (Modulzáró vizsga, Könyvelősuli)
  • Könyvviteli alapismeretek 50 tanóra online tananyag, VIP: +21 tanóra személyes konzultáció (Modulzáró vizsga, Könyvelősuli)
  • Adózási ismeretek 80 tanóra online tananyag, VIP: +35 tanóra személyes konzultáció (Központi modulzáró vizsga, Könyvelősuli)
  • Számvitel és adózás digitális környezetben 45 tanóra online tananyag, VIP: +22 tanóra személyes konzultáció (Modulzáró vizsga, Könyvelősuli)
  • Pénzügyi számvitel 200 tanóra online tananyag, VIP: +98 tanóra személyes konzultáció (Modulzáró vizsga, Könyvelősuli + Képesítő vizsga)
  • Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése 50 tanóra online tananyag, VIP: +21 tanóra személyes konzultáció (Modulzáró vizsga, Könyvelősuli + Képesítő vizsga)
Vizsgák

Modulzáró vizsga: a képző hatáskörébe utalt vizsga, amely nálunk történik, mi állítjuk össze. Sikeres teljesítéséről igazolást állítunk ki.

Központi modulzáró vizsga: a minisztérium által készített feladatlap, de a vizsga nálunk történik. Sikeres teljesítéséről igazolást állítunk ki.

Képesítő vizsga: az általunk kiállított igazolással tudsz egy független Akkreditált vizsgaközponthoz jelentkezni, ahol az utolsó két tárgyból kell ismét vizsgát tenned.

Csoportok

Online: 100% online távoktatás, visszanézhető magyarázat, elméleti tananyag, és rengeteg gyakorlópélda, amelyhez online konzultációs támogatás kapcsolódik. Heti 10 tanórányi tananyagot töltünk fel fiókodba minden szombat reggel, melyet akár azonnal el is kezdhetsz feldolgozni. Kérdéseidet 10 alkalmas ajándék online konzultáció keretében tudod feltenni.
Az ország legkedvezőbb tandíján, legjobb kamatmentes részletfizetési konstruciójával!

VIP: távoktatás, tantermi órák és otthoni felkészülés online támogatással. A csoportlétszám általában 3-5 fő, maximum 8 fő. Amennyiben igazán hatékony tanulásra vágysz egy jól összeszokott kis csapatban!

A képzés időtartama

515 tanóra online tananyag, VIP: +225 tanóra személyes konzultációval (12 hónap)

MentességekSzakképesítés Mentesség
Érettségi Nincs.
Pénzügy és számvitel alapszak, számvitel mesterképzési szak záróvizsgával Gazdasági és jogi alapismeretek, Vállalkozások pénzügyei, Könyvviteli ismeretek, Adózási feladatok ellátása, Pénzügyi számvitel, Pénzügyi kimutatások összeállítása, elemzése és ellenőrzése
Gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben záróvizsgával Gazdasági és jogi alapismeretek, Vállalkozások pénzügyei, Könyvviteli ismeretek
Adótanácsadó Gazdasági és jogi alapismeretek, Vállalkozások pénzügyei, Könyvviteli ismeretek, Adózási feladatok ellátása
Pénzügyi-számviteli ügyintéző Gazdasági és jogi alapismeretek, Vállalkozások pénzügyei, Könyvviteli ismeretek, Számvitel és adózás digitális környezetben
Állam-és jogtudományi doktori fokozattal Gazdasági és jogi alapismeretek

Könyvviteli ismeretek modul alóli mentesség esetén is javasoljuk a modul lehallgatását, hiszen ezen témakörre több másik modul is épít.

Tandíj + tananyag
A tanfolyam ára (tandíj+tananyag) Online VIP
Érettségi 216.300,-Ft vagy
1*10.000,-Ft
10*20.000,-Ft
1*6.300,-Ft
562.500,-Ft vagy
1*10.000,-Ft
10*53.000,-Ft
1*22.500,-Ft
Pénzügy és számvitel alapszak, számvitel mesterképzési szak záróvizsgával 18.900,-Ft 55.000,-Ft
Gazdaságtudományok képzési területen felsőoktatási intézményben záróvizsgával 157.500,-Ft vagy
1*10.000,-Ft
7*20.000,-Ft
1*7.500,-Ft
440.000,-Ft vagy
1*10.000,-Ft
8*53.000,-Ft
1*6.000,-Ft
Adótanácsadó 123.900,-Ft vagy
1*10.000,-Ft
5*20.000,-Ft
1*13.900,-Ft
352.500,-Ft vagy
1*10.000,-Ft
6*53.000,-Ft
1*24.500,-Ft
Pénzügyi-számviteli ügyintéző 138.600,Ft vagy
1*10.000,-Ft
6*20.000,-Ft
1*8.600,-Ft
385.000,Ft vagy
1*10.000,-Ft
7*53.000,-Ft
1*4.000,-Ft
Állam-és jogtudományi doktori fokozattal 195.300,-Ft vagy
1*10.000,-Ft
9*20.000,-Ft
1*5.300,-Ft
527.500,-Ft vagy
1*10.000,-Ft
9*53.000,-Ft
1*40.500,-Ft

Az első részlet (10.000,-Ft) regisztrációs díj, amelyet a jelentkezést követő 3 napon belül kell átutalni. Nem plusz költség, a tandíjba beszámít!
A jelentkezés visszavonása, valamint a felnőttképzési szerződés felmondása esetén nem jár vissza, a tandíjba nem számít bele!!!
Jelentkezésed a díjbekérő kiegyenlítésével válik érvényessé.

Egyéb díjak/költségek

Ajánlott tankönyvek várható költsége: 0,-Ft, valamennyi szükséges tananyagot megküldünk.
Modulzáró vizsgadíj költsége: 10.000,-Ft/modul

Felmentési eljárás díja: 5.000,-Ft/modul

Legközelebb indul

Online: Otthonról bármikor heti 10 tanóra, konzultációs lehetőségekkel!, Kezdés: 2023. április 15. (Érettségivel!) Záróvizsga: 2024. május
Online: Otthonról bármikor heti 10 tanóra, konzultációs lehetőségekkel!, Kezdés: 2023. április 22. (Felmentéssel!) Záróvizsga: 2024. május
Online: Otthonról bármikor heti 10 tanóra, konzultációs lehetőségekkel!, Kezdés: 2023. június 17. (Érettségivel! Felmentéssel!) Záróvizsga: 2024. július
VIP: Szombat délelőtt (08.30-14.15), Kezdés: 2023. szeptember 23. Záróvizsga: 2024. november
Hatósági engedély:
PRIO Oktató és Szolgáltató Kft.
E/2021/000174